Algemene leveringsvoorwaarden

ControlSolutions International B.V. is lid van de ControlSolutions International alliantie, geregistreerd in de Verenigde Staten. Voor al onze diensten gelden algemene voorwaarden en condities, waaronder een beperking van aansprakelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34297767.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht. Er zijn tot dusver twee versies van onze algemene voorwaarden gedeponeerd: een versie van 2011 (geldend voor alle opdrachten t/m 2013) en een versie 2014. Van de versie 2014 is tevens een Engelse vertaling beschikbaar. Alle verschenen versies zijn hier te downloaden:

Versie 2011: CSI BV Algemene voorwaarden 2011 final

Versie 2014 (Nederlands): CSI BV Algemene voorwaarden 2014

Versie 2014 (Engsels): CSI BV General terms and conditions 2014

In geval van (onbedoelde) verschillen tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.