ENSIA komt eraan

ENSIA

ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid gebaseerd op de BIG. Uitgangspunt is het verantwoordingsproces aan de Gemeenteraad. De verantwoordingssystematiek over de BIG, BRP, PUN, BGT, DigiD, BAG en SUWInet is samengevoegd en gestroomlijnd.

 

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het ENSIA-verantwoordingsproces, bijvoorbeeld via een ENSIA-coördinator. Wij begrijpen dat hiermee een hoop afkomt op de medewerkers binnen de gemeente. Een traject dat weer extra energie en tijd kost, zeker als interne beheersing niet uw dagelijkse werk is.

Wij hebben al vele jaren ervaring met de bovenstaande standaarden en zijn daardoor in staat om u te ondersteunen in het ENSIA-verantwoordingsjaar met de volgende rollen:

 

Coördinator

Wij ondersteunen de gemeente in het ENSIA-verantwoordingsproces door het invullen van de Vragenlijst Zelfevaluatie en de totstandkoming van de Collegeverklaring Informatiebeveiliging. Daarnaast kunnen wij er ook voor zorgen dat de IT-audit wordt uitgevoerd en het bijbehorend assurance-rapport wordt opgeleverd.

 

Reviewer

Hierbij wordt door ons een gap-analyse uitgevoerd op de antwoorden van de Zelfevaluatie ten opzichte van de ENSIA-eisen. Wij geven daarmee een kritische blik op het werk van de coördinator en identificeren de tekortkomingen èn de verbeterpunten. Het uiteindelijke doel is om te voldoen aan de ENSIA-eisen.

 

Auditor

Op basis van de resultaten uit de Vragenlijst Zelfevaluatie en de Collegeverklaring Informatiebeveiliging voeren wij een IT-audit uit met bijbehorende rapportage. Deze rapportage is een verplichte toevoeging bij de Collegeverklaring Informatiebeveiliging.

 

Contact

Wij lichten onze kennis en kunde graag toe in een persoonlijk gesprek. U kunt ons bereiken via:

ensia@controlsolutions.nl

tel: +31(0)20 658 6175

ControlSolutions zet mooie prestatie neer in Egmond

Ook dit jaar heeft ControlSolutions met een businessteam van 10 lopers meegedaan aan de Halve marathon van Egmond. De omstandigheden waren zeer goed en ons team heeft met een tijd van 8.54.43 een verdienstelijke 65e plaats bereikt in een veld van 146 businessteams. De Halve marathon van Egmond is een fantastische loop; daarom doen we volgend jaar zeker weer mee!

 

Seminar “Prettige Toekomst” zeer geslaagd !

Op 24 november jl. mochten wij ruim 100 deelnemers begroeten in het Spoorwegmuseum in Utrecht waar Martijn Aslander ons heeft bijgepraat over belangrijke – soms zelfs kantelende – ontwikkelingen waarmee organisaties in de toekomst geconfronteerd gaan worden.

Terugblik

Wij kijken terug op een zeer geslaagd evenement ! Martijn heeft ons zoals beloofd in verwarring achtergelaten en in de parallelsessies zijn aanknopingspunten aangereikt om de toekomst tegemoet te gaan.

Op de speciale evenementenwebsite www.prettigetoekomst.nl kunt u onder de button “Terugblik” de nodige documenten en presentaties terugvinden.

Video

Bekijk hieronder de video van de plenaire sessie met Martijn Aslander en van onze parallelsessie met Ralf Bardoel.

Sfeerimpressie Prettige Toekomst 24-11-2016 from Kiki Scholts on Vimeo.

Parallelsessie ControlSolutions from Kiki Scholts on Vimeo.

 

ControlSolutions groeit naar 11 partners

De afgelopen periode hebben zich twee nieuwe partners bij ons aangesloten: Jack Schilder en Kees van Hoof.

Jack is een IT-auditor die zijn sporen de afgelopen 12 jaar verdiend heeft bij BDO en EY. Jacks specialisme is SAP.

Kees is al 25 jaar werkzaam als IT-auditor bij o.a. ABN-Amro en ING. Zijn specialisme is mainframes.

 

Wij heten Jack en Kees beiden van harte welkom bij onze organisatie en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Hun beider specialismen zijn een waardevolle toevoeging aan het dienstenpalet dat wij onze klanten bieden.

Experience, the difference

YUKI KIEST OOK VOOR CONTROLSOLUTIONS!

yuki_robotic_internet_grootVoor de uitvoering van de audits ten behoeve van de verkrijging van het keurmerk Zeker-OnLine heeft Yuki voor ControlSolutions gekozen. Yuki is een aanbieder van online boekhoudsoftware uit Rotterdam. Met Yuki bedient ControlSolutions vijf aanbieders van online boekhoudsoftware in het kader van het keurmerk Zeker-Online.

Overigens heeft de aan Yuki gelieerde organisatie Newviews ook gekozen voor ControlSolutions als auditor ter verkrijging van het keurmerk Zeker-Online.

Quality Assurance, betere projecten en hoe vreemde ogen dwingen

Projecten hebben nog steeds de neiging uit te lopen, budgetten te overschrijden en het beoogde doel niet te bereiken. Projecten zijn complex en behalve technische en organisatorische aspecten, spelen er vaak sociale en menselijke aspecten bijvoorbeeld in de persoonlijke sfeer. Projectmanagers zijn druk en hebben niet voldoende mogelijkheden alle risico’s van een project te managen. Veel voorkomende faalfactoren zijn:

 • Onvoldoende overeenstemming over het doel van het project en ontbreken van een plan van aanpak met voldoende diepgang;
 • Systeemontwikkeling op basis van documenten die niet overeenkomen met wensen van gebruikers vanwege geringe betrokkenheid van deze gebruikers;
 • Onderschatting tegengestelde belangen resulterend in slechte samenwerking;
 • Communicatie binnen project onvoldoende;
 • Stakeholders onvoldoende betrokken en geïnformeerd;
 • Gevoeligheden in de organisatie tussen afdelingen en tussen mensen;
 • Persoonlijke motivatie en omstandigheden van mensen;
 • Slecht beleggen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen project;
 • Te weinig tijd beschikbaar voor projectmedewerkers: ‘het moet er even bij’;
 • Te veel optimisme over voortgang door inbouwen te weinig ‘slack’;
 • In kaart brengen proces en uitvoeren risicoanalyses onvoldoende;
 • Complexe data migraties en onvoldoende aandacht voor validatie en testen;
 • Afwezigheid kennis en ervaring in organisatie om (ICT-)projecten goed uit te voeren;
 • Verstoring project door aanvullende wensen, zonder dat consequenties worden doorzien;
 • Onderschatting tegengestelde belangen resulterend in slechte samenwerking;
 • Communicatie binnen project onvoldoende;
 • Interne gevoeligheden in de organisatie tussen afdelingen en tussen mensen.

Met de adequate invulling van de Quality Assurance-rol is een organisatie beter in staat om dergelijke projectrisico’s te identificeren en te beheersen. Onze professionals rapporteren over risico’s, maar onze professionals zijn vooral ook de onafhankelijke externe tegen wie u medewerkers makkelijker en vrijer zullen praten. Onze professionals zijn kritisch en stellen vragen die van collega’s niet geaccepteerd zouden worden. Het helpt medewerkers te reflecteren en beter te presteren. Wat dat betreft geldt hier zeker het al oude gezegde dat ‘vreemde ogen dwingen’.

 

“Prettige Toekomst” ?

banner-prettige-toekomst-groot

ControlSolutions is medeorganisator van het event “Prettige Toekomst” dat op 24 november plaatsvindt in Het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Er is een nieuwe informatie- en netwerksamenleving aan het ontstaan. Met nieuwe technologieën, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe bedrijfs- en verdienmodellen. Wij zijn er trots op dat wij medeorganisator zijn van het event “Prettige Toekomst” dat plaatsvindt op 24 november 2016. De locatie is het Spoorwegmuseum in Utrecht waar de oude industrie door een professionele spreker (Martijn Aslander) aan de toekomst zal worden geknoopt.

We doen dat in samenwerking met business partners, zoals een niche speler strategisch advies (IJsselvliet), een niche speler voor flexibele capaciteit (The Perfect Fit), een specialist verrijken van data (Data Kitchen) en een lange termijn scenarioplanner (Jester). Het event staat gepland voor 24 november 2016 en heeft als titel “Prettige Toekomst”; het gaat over het voortdurend aanpassen van organisaties aan continu veranderende politiek, opinies en techniek etcetera.

 Een tipje van de sluier:

Het is nooit af

Dit vraagt een andere manier van kijken naar en omgaan met de wijze waarop wij ons leven en vooral ons samenleven inrichten. Burgers, bedrijven, overheid die zinvol willen blijven, kiezen voor het zogenaamde ‘nooit af-principe’. Er zijn alleen maar tijdelijke oplossingen. Er is altijd ruimte voor verandering, aanpassing en verbetering. Er is altijd beweging.

Bent u klaar voor de toekomst?

Wat betekenen megatrends als Big Data, 3D-Printing, deeleconomie en kunstmatige intelligentie voor u? Als ondernemer? Als financier? Als adviseur? Als overheid? Als leidinggevende? Als werknemer? Als burger? Wat is de samenhang der dingen? Wat kunt ú gaan doen? Wat móet u in ieder geval doen?

Ontdek het op 24 november!

Op donderdag 24 november a.s. organiseren wij van 15 uur tot 20u30 het seminar ‘Prettige Toekomst’ (De permanente staat van onvoltooidheid).Samen met Martijn Aslander, schrijver van het boek ‘Nooit Af’, denken wij met u en vele anderen graag na over dit actuele onderwerp.

Tijdens het informele deel van het programma is het mogelijk het Spoorwegmuseum te bezoeken. Verder worden diverse technologische vernieuwingen gedemonstreerd in een informele setting. Welkom bij dit mooie evenement!

Meer informatie

Op de speciale evenementwebsite treft u alle informatie aan over het programma, de organiserende partijen, de kosten voor deelname en de locatie. U kunt u ook direct aanmelden door op de button hieronder te klikken. Graag tot ziens op 24 november in Utrecht!

 

JA, DIT WIL IK NIET MISSEN!

logos-prettige-toekomst

 

ControlSolutions International opnieuw succesvol op de Dam tot Dam

Net als vorig jaar nam CSI deel met twee hardloopteams aan het populairste hardloopfestijn van Nederland. Het weer was geweldig net als de gezellige sfeer op het 16 kilometer lange parcours. Ons eerste team werd 185e en ons tweede team werd 704e in een veld van 2.127 recreatieve businessteams. CSI stelt sport en gezond leven centraal in haar doelstellingen en zal daarom bij voortduring sportverenigingen en sportevenementen blijven ondersteunen.

 

img_3775

ControlSolutions International sluit sponsordeal met MHCU

CSI staat de komende drie jaar op de achterkant van het shirt van de hockeyvereniging in Uitgeest. Op maandag 25 april jl. werd het contract getekend. Naast CSI werden sponsorovereenkomsten met 4 andere organisaties gesloten. CSI stelt sport en gezond leven centraal in haar doelstellingen en zal daarom bij voortduring sportverenigingen en sportevenementen blijven ondersteunen.

 

Sponsors

IMG_7883

IMG_7881

Informer ontvangt Keurmerk Zeker-Online

Tijdens een feestelijk bijeenkomst heeft Remco Frühauf, directeur van InformerOnline, op woensdag 20 april 2016 het keurmerk Zeker-Online in ontvangst genomen. Het keurmerk werd namens de Stichting Zeker-Online uitgereikt door Frank Alfrink, directeur van ZZP Nederland.

In september 2014 werd ControlSolutions benaderd door Informer dat wilde gaan toewerken naar deze certificering. Nadat wij in juni 2015 een preaudit hebben uitgevoerd heeft Informer hard gewerkt aan de bevindingen en met succes: onlangs konden wij de full audit afsluiten met deze uitreiking als gevolg.

uitreiking keurmerk zeker online aan informer, 2016-04-20

uitreiking keurmerk zeker online aan informer, 2016-04-20

Het persbericht van Informer over dit onderwerp leest u als u deze link volgt: Persbericht_Informer_Zeker-Online

Over het keurmerk leest u meer op www.zeker-online.nl. Het keurmerk is niet alleen voor online boekhoudsoftware maar ook voor service providers, portals en aanbieders van andere online webapplicaties zeker interessant.