Het bestuur van het IIA heeft het College Kwaliteitstoetsingen (CKT) belast met de uitvoering van de verplichte kwaliteitstoetsing van Internal Audit Functies. Het daarbij gehanteerde normenkader is gebaseerd op de International Professional Practices Framework (IPPF). Het verplichte gedeelte omvat de definitie van internal auditing, de `Code of Ethics` en de ´International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing`. Het IIA is geaccrediteerd om namens de NBA en het NOREA de kwaliteitstoets uit te voeren. Wij kunnen u optimaal ondersteunen om deze kwaliteitstoetsing met positief gevolg te doorstaan en uw internal audit functie zodanig in te richten dat niet alleen wordt voldaan aan de genoemde vereisten maar ook positief wordt bijgedragen aan de bedrijfsdoelstellingen die het bedrijf waarvan de internal audit functie deel uitmaakt zich ten doel heeft gesteld.

csi-curve